You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska investičná banka (EIB) vybavovala žiadosť o prístup verejnosti k výsledkom projektu, ktorý financuje v súvislosti s modernizáciou elektrickej distribučnej siete v Poľsku