You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) riešil problémy v rámci postupu výberu zamestnancov v delegáciách EÚ