You have a complaint against an EU institution or body?

Odmietnutie Agentúry Európskej únie pre základné práva poskytnúť verejnosti prístup k dokumentom týkajúcim sa výzvy na predkladanie ponúk