You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede delegáciou EÚ v Bosne a Hercegovine na e-maily týkajúce sa štipendia v rámci projektu S.I.P.P.A.S.