You have a complaint against an EU institution or body?

Odmietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa jej posúdenia vplyvu v súvislosti s návrhom právnych predpisov o predchádzaní sexuálnemu zneužívaniu detí a boji proti nemu