You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentu týkajúcemu sa návrhu právnych predpisov o umelej inteligencii