You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) riešila žiadosti o informácie a prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa projektu financovaného EÚ a jeho súladu s usmerneniami EÚ týkajúcimi sa financovania izraelských subjektov a ich činností na okupovaných palestínskych územiach