You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa súborov o hospodárskej súťaži z rokov 1985 – 1986