You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na listy týkajúce sa organizácie konferencie na tému „Sloboda náboženského vyznania v súvislosti so zabíjaním na náboženské účely“