You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dvom listom týkajúcim sa sťažnosti na porušenie právnych predpisov proti Taliansku