You have a complaint against an EU institution or body?

Neodpovedanie Európskeho parlamentu na administratívnu sťažnosť týkajúcu sa jeho rozhodnutia zmeniť povahu zmluvy, na základe ktorej bol zamestnaný konferenčný tlmočník