You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) posúdil prihlášku uchádzača vo výberovom konaní na nábor sekretárov (EPSO/AST-SC/10/20)