You have a complaint against an EU institution or body?

Neodpovedanie Európskej komisie na otázky sťažovateľa týkajúce sa registrácie motorových vozidiel (prebiehajúci prípad porušenia právnych predpisov CHAP(2013)3090/EU-Pilot 6060/14/ENTR)