You have a complaint against an EU institution or body?

Nepotvrdenie prijatia sťažnosti Európskou komisiou, ktorá sa týkala porušenia právnych predpisov v súvislosti s problémami súvisiacim s odobratím finančných prostriedkov EÚ na stavbu turistického zariadenia v Taliansku