You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) nepotvrdila prijatie otázky o jej chápaní obmedzení voči Rusku po invázii na Ukrajinu