You have a complaint against an EU institution or body?

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o zamietnutí žiadosti o miesto odborníkov na jazyky a interkultúrnosť