You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) riešila sťažnosť týkajúcu sa spravodlivého zaobchádzania v predbežnom výberovom konaní na miesto odborných pracovníkov na nižšej úrovni v programe Delegácie