You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Výkonná agentúra pre výskum (REA) dodržala rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa hodnotenia návrhu projektu v rámci programu Horizont 2020