You have a complaint against an EU institution or body?

Nekonanie Európskej komisie po prijatí sťažnosti na Španielsko vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti so zneužívaním zmlúv na dobu určitú v španielskej verejnej správe