You have a complaint against an EU institution or body?

Obavy z toho, že Európska investičná banka má k dispozícii citlivé osobné údaje uchádzačov o zamestnanie pred pracovnými pohovormi