You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa pripravenosti a plánovania odpovede EÚ na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia