You have a complaint against an EU institution or body?

Odmietnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) udeliť verejnosti prístup k hlasovaniu a rozpravám svojej Rady orgánov dohľadu o údajnom porušení práva EÚ vnútroštátnymi dozornými orgánmi