You have a complaint against an EU institution or body?

Rozhodnutie Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) zamietnuť prihlášku do súťaže o návrh nového loga