You have a complaint against an EU institution or body?

Nepotvrdenie prijatia sťažnosti Európskou komisiou, že Taliansko porušuje právne predpisy EÚ týkajúce sa spolupráce v oblasti vlastníckych práv v manželstve