You have a complaint against an EU institution or body?

Údajné neodpovedanie delegácie EÚ na žiadosť o náhradu škody spôsobenú bývalému zamestnancovi