You have a complaint against an EU institution or body?

Zamietnutie prihlášky Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín do výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia pre IT