You have a complaint against an EU institution or body?

Čas, ktorý Európska komisia potrebovala na vybavenie žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa prepravy plemenného hovädzieho dobytka do krajín mimo EÚ