You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska komisia riešila obavy týkajúce sa zloženia fóra na vysokej úrovni pre úniu kapitálových trhov a údajných konfliktov záujmov niektorých členov tohto fóra