You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska centrálna banka (ECB) riešila žiadosť o poskytnutie prístupu verejnosti k dokumentom týkajúcim sa rozhodnutia nemeckého ústavného súdu ohľadne programu nákupu aktív verejného sektora ECB