You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska investičná banka zverejnila environmentálne informácie v súvislosti s projektmi, ktoré realizujú sprostredkovatelia

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.