You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob riešenia sťažnosti zo strany Európskej komisie týkajúcej sa spôsobu, akým podpredseda Komisie pre demokraciu a demografiu verejne reagoval na kritické mediálne spravodajstvo

Spôsob riešenia sťažnosti zo strany Európskej komisie týkajúcej sa spôsobu, akým podpredseda Komisie pre demokraciu a demografiu verejne reagoval na kritické mediálne spravodajstvo.