You have a complaint against an EU institution or body?

Akým spôsobom Európska komisia riešila žiadosti o prístup verejnosti k rozhodnutiam, ktoré prijala v súvislosti s inými žiadosťami o prístup verejnosti k dokumentom

Akým spôsobom Európska komisia riešila žiadosti o prístup verejnosti k rozhodnutiam, ktoré prijala v súvislosti s inými žiadosťami o prístup verejnosti k dokumentom.