You have a complaint against an EU institution or body?

Vyšetrovanie je založené na sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že Europol nevedie riadny verejný register

Európska ombudsmanka začala vyšetrovanie spôsobu, akým Európska agentúra pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) registruje dokumenty v rámci svojich povinností vyplývajúcich z pravidiel EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom.