You have a complaint against an EU institution or body?

Európska ombudsmanka začala vyšetrovanie toho, ako Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) registruje dokumenty v rámci svojich povinností vyplývajúcich z pravidiel EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom