You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede Európskou službou pre vonkajšiu činnosť na žiadosť o náhradu výdavkov na služobnú cestu, ktoré boli nesprávne vyplatené menovcovi/menovkyni