You have a complaint against an EU institution or body?

Zamietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa činnosti bývalého vedúceho odboru v Komisii, ktorý v súčasnosti pôsobí ako lobista – GESTDEM 2019/4113