You have a complaint against an EU institution or body?

Vybavenie žiadosti Radou Európskej únie, pokiaľ ide o prístup k dokumentom týkajúcim sa odporúčania na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o prevádzke plynovodu Nord Stream 2