You have a complaint against an EU institution or body?

Údajné nezačatie postupu Európskou komisiou voči Bangladéšu vo veci dočasného odňatia prístupu k všeobecnému systému preferencií EÚ