You have a complaint against an EU institution or body?

Komerčné sponzorstvo predsedníctiev Rady Európskej únie

Commercial sponsorship of Presidencies of the Council of the European Union.