You have a complaint against an EU institution or body?

Posúdenie odborných skúseností uchádzača v rámci výberového konania na prijímanie zamestnancov Európskym úradom pre výber pracovníkov na miesto administrátora v oblasti archivárstva a správy záznamov

Posúdenie odborných skúseností uchádzača v rámci výberového konania na prijímanie zamestnancov Európskym úradom pre výber pracovníkov na miesto administrátora v oblasti archivárstva a správy záznamov.