You have a complaint against an EU institution or body?

Odmietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup ku korešpondencii a dokumentom týkajúcim sa diskusií v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá v súvislosti s usmerňujúcim dokumentom EFSA o posudzovaní rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely (GestDem 2018/5423)