You have a complaint against an EU institution or body?

Odmietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup k tzv. flash cards používaným na stretnutiach na vysokej úrovni o obchodnej politike medzi vedúcimi politickými predstaviteľmi