You have a complaint against an EU institution or body?

Refuzul Băncii Europene de Investiții (BEI) de a acorda acces public la un raport și la o recomandare administrativă emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și trimise băncii în legătură cu un credit acordat Grupului Volkswagen, precum și la documentele interne ale BEI referitoare la respectivul raport și la respectiva recomandare

Refuzul Băncii Europene de Investiții (BEI) de a acorda acces public la un raport și la o recomandare administrativă emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și trimise băncii în legătură cu un credit acordat Grupului Volkswagen, precum și la documentele interne ale BEI referitoare la respectivul raport și la respectiva recomandare.