You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Decizie

în cazul 1409/2014/MHZ privind neefectuarea de către Comisia Europeană a unei evaluări a impactului asupra drepturilor omului preliminară acordului de liber schimb între UE și Vietnam

Cazul dezbate dacă Comisia Europeană ar fi trebuit să efectueze o evaluare a impactului asupra drepturilor omului în contextul negocierilor sale privind încheierea unui acord de liber schimb cu Vietnamul. Reclamanții considerau că o astfel de evaluare era necesară, în timp ce poziția Comisiei era că nu era necesară, având în vedere că în 2009 se efectuase deja o evaluare a impactului asupra dezvoltării durabile al acordului de liber schimb propus între UE și ASEAN, care includea și Vietnamul.

Concluzia Ombudsmanului a fost că neefectuarea de către Comisie a unei evaluări specifice a impactului asupra drepturilor omului în ceea ce privește Vietnamul constituie un caz de administrare defectuoasă. În martie 2015, Ombudsmanul a recomandat Comisiei să efectueze fără întârziere această evaluare.

Comisia a refuzat. Aceasta a argumentat că „instrumentele sale de politică fără caracter comercial” și clauzele referitoare la drepturile omului din cadrul acordului de parteneriat și cooperare îndeplinesc exact acest scop.

Ombudsmanul și-a exprimat dezacordul și, astfel, a subliniat particularitățile inerente instrumentului de evaluare a impactului asupra drepturilor omului. Dat fiind faptul că între timp acordul a fost încheiat, Ombudsmanul a închis cazul cu o observație critică.