You have a complaint against an EU institution or body?

Neadoptarea de către Comisia Europeană a unei decizii finale cu privire la o cerere de acces public la documente referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Spaniei (GestDem 2022/0616)