You have a complaint against an EU institution or body?

Desfășurarea de către Comisia Europeană a procesului care a dus la modificarea poliței de asigurare în caz de boală și de accident pentru interpreții de conferință auxiliari