You have a complaint against an EU institution or body?

Respingerea de către Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante a unei candidaturi pentru o procedură de selecție a personalului pentru un post de șef de unitate IT