You have a complaint against an EU institution or body?

Evaluarea experienței profesionale a unui candidat în cadrul unei proceduri de selecție a personalului UE, organizată de Oficiul European pentru Selecția Personalului pentru selecția de administratori în domeniul arhiviștilor și al gestionării registrelor

Evaluarea experienței profesionale a unui candidat în cadrul unei proceduri de selecție a personalului UE, organizată de Oficiul European pentru Selecția Personalului pentru selecția de administratori în domeniul arhiviștilor și al gestionării registrelor.