You have a complaint against an EU institution or body?

Omisiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) de a face formularul de notificare a fraudei de pe site-ul său accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere