You have a complaint against an EU institution or body?

Refuzul Comisiei Europene de a acorda acces la corespondență și la documentele legate de discuțiile din Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și furaje cu privire la ghidul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind evaluarea riscurilor generate de produsele de protecție a plantelor asupra albinelor (GestDem 2018/5423)